Veilig buitengebied: lokale samenwerking leidt tot effectieve maatregelen

Verhalen uit de praktijk

Fijn wonen, ondernemen en recreëren. Dat is het doel van een veilig buitengebied. Helaas komt de veiligheid daar steeds meer onder druk te staan, door de toename van criminele activiteiten. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft daarom een speciale aanpak ontwikkeld: de aanpak Veilig Buitengebied.

Beeld: ©CCV
Gedumpt drugsafval in het buitengebied.

De buitengebieden in Nederland zijn enorm uitgestrekt, wat maakt dat criminelen er vaak ongezien hun gang kunnen gaan. Boerenbedrijven en tuinders krijgen bijvoorbeeld te maken met diefstal van diesel, koperen spuitkoppen en kostbare landbouwmachines. Een afgelegen schuur of stal maakt plaats voor een hennepkwekerij of xtc-lab. Met of zonder (gedwongen) medewerking van de eigenaar. En ook het dumpen van chemisch afval of drugsafval in de buitengebieden komt regelmatig voor.

Aanpak Veilig Buitengebied

In de aanpak Veilig Buitengebied trekken verschillende partijen, volgens een gestructureerd proces, samen op tegen deze problemen. Ze brengen veiligheidsproblemen in kaart, zoeken oplossingen en nemen gerichte maatregelen. De kracht zit in de lokale samenwerking tussen publieke en private partijen. Doordat partijen als ondernemers, gemeente, politie, brandweer, waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties informatie met elkaar delen, kunnen zij effectieve maatregelen nemen. Deze informatie bestaat bijvoorbeeld uit resultaten van enquêtes onder ondernemers en bewoners en beschikbare incidentcijfers van alle betrokken partijen. Ook het gezamenlijk bekijken van het buitengebied levert interessante inzichten op.

Maatregelen

Die maatregelen om het buitengebied veiliger te maken, zijn heel divers. Voorbeelden zijn het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor bijvoorbeeld inwoners en ondernemers in het buitengebied om meer bewustwording te creëren rondom georganiseerde criminaliteit, signalen leren herkennen en het effect dat van ondermijning uitgaat. Maar ook betere openbare verlichting in de buurt, het opzetten van een WhatsApp-groep of een georganiseerd toezicht. Daarnaast heeft het CCV ook eigen maatregelen om de veiligheid te vergroten, zoals:

  • het barrièremodel ondermijning dat in kaart brengt welke stappen een crimineel moet zetten om een delict te kunnen plegen en belicht welke partijen en gelegenheden het delict mogelijk maken.

Certificaat voor eerste veiligheidsster

Nadat het stappenplan van de aanpak succesvol doorlopen is, ontvangt het buitengebied van het CCV het certificaat voor de eerste veiligheidsster ‘Veilig Buitengebied’. Elke drie jaar volgt een toets en kan de volgende ster worden behaald. Dit certificaat heeft enerzijds effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar anderzijds zie je vaak ook een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen. 

Beeld: ©CCV
Uitreiking 1e ster van het Keurmerk Veilig Buitengebied aan de gemeente Bronckhorst.

Ondersteuning bij de aanpak

Het CCV kan met een team van gespecialiseerde adviseurs vanuit de regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO) ondersteunen bij de aanpak Veilig Buitengebied, in combinatie met het instrument Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Door dit instrument toe te passen, worden lokaal, betrokken partijen samengebracht en problemen inzichtelijk gemaakt. Het helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen veiligheid in buitengebieden te verbeteren of goed te onderhouden.

Het CCV helpt lokale partijen bij het hele traject, van het opzetten van de publiek-private samenwerking tot de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen.

De gemeente Winterswijk is hiervan een mooi voorbeeld. Onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) is de gemeente van start gegaan met de aanpak Veilig Buitengebied. De samenwerkende partijen hebben voor dit initiatief dan ook het certificaat Veilig Buitengebied ontvangen. "In de praktijk blijkt het heel waardevol om onderling informatie uit te wisselen en acties af te stemmen”, aldus burgemeester Joris Bengeboord.

Ook de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen en vijftien betrokken partijen hebben inmiddels het certificaat Veilig Buitengebied ontvangen.

Wil je meer info over de aanpak Veilig Buitengebied? Kijk dan op de website van het CCV.

CCV logo
Beeld: ©CCV