Contact

U kunt op verschillende manieren en om verschillende redenen contact zoeken met het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Post- en bezoekadres

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Bezoekadres:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

E-mail: NLtegengeorganiseerdemisdaad@minjenv.nl