Colofon

Bij de aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met vele partners. Ook deze website is een resultaat van die samenwerking. Onder meer de volgende partijen leveren een bijdrage aan de inhoud.

 • Diverse ministeries
 • Koninklijke Marechaussee (KMar)
 • Douane
 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
 • Belastingdienst
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de G4.
 • Landelijke Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) en de 10 Regionale Informatie- en Expertise Centra
 • Diverse Nederlandse gemeenten
 • En vele anderen.