Video: Op controle met de Ondermijningsbrigade

Verhalen uit de praktijk

Bij ondermijning vloeien de bovenwereld en de onderwereld in elkaar over. Onder regie van de Ondermijningsbrigade, wordt in Amsterdam volop samengewerkt bij het bestrijden van ondermijning. Overheidsdiensten, uitvoeringsorganisaties en particuliere ondernemingen voeren gezamenlijk controles uit. Met resultaat. Denk aan grote hoeveelheden contant geld tot verboden medicijnen. Van een illegale gokhal tot afgetapte stroom. In deze video gaan we mee op zo’n controle.

0001    00:00:05:22    00:00:10:04
Welkom allemaal. We gaan vandaag
een drietal bedrijven bezoeken.

0002    00:00:10:07    00:00:13:09
Fijn dat jullie zo
in groten getale aanwezig zijn...

0003    00:00:13:12    00:00:16:12
althans, in een zo divers gezelschap.

0004    00:00:16:15    00:00:18:09
De ondermijningsbrigade is eigenlijk...

0005    00:00:18:12    00:00:21:07
een coördinatiemechanisme
van verschillende overheidsdiensten.

0006    00:00:21:10    00:00:24:16
Onder de vlag van de ondermijnings-
brigade verenigen die diensten zich...

0007    00:00:24:19    00:00:28:19
en kunnen we vrij breed controleren
op die eerste signalen van ondermijning...

0008    00:00:28:22    00:00:30:17
en zo de wijk ook veiliger maken.

0009    00:00:30:20    00:00:36:14
Dat is het samenwerkingsverband tussen
politie, Douane, Belastingdienst, de FIOD...

0010    00:00:36:17    00:00:39:06
en UWV en vele anderen,
de Arbeidsinspectie...

0011    00:00:39:09    00:00:42:21
waarmee we interventies doen
bij ondernemingen.

0012    00:00:45:00    00:00:50:10
Wij kijken als ondermijningsbrigade of winkels
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

0013    00:00:50:13    00:00:54:13
Wij kijken onder andere naar bijvoorbeeld
het bouwbesluit, of de bestemming klopt.

0014    00:00:54:16    00:00:57:12
We kijken of ze milieutechnisch
alles voor elkaar hebben.

0015    00:00:57:15    00:00:59:23
Maar de Douane
zal bijvoorbeeld ook kijken...

0016    00:01:00:01    00:01:04:01
of ze hun accijnsgoederen
op de juiste wijze hebben ingevoerd.

0017    00:01:04:04    00:01:06:23
En dan kun je bijvoorbeeld denken
aan drank, shisha, sigaretten.

0018    00:01:07:18    00:01:10:07
Weet u waar deze vandaan komen?

0019    00:01:10:10    00:01:12:15
(...)

0020    00:01:12:18    00:01:14:15
Heeft u daar een factuur van?

0021    00:01:14:18    00:01:16:21
Je kan denken aan indicaties
voor witwassen.

0022    00:01:16:24    00:01:20:17
Als de kassa niet in orde is, als er
malversaties met de kassa gepleegd zijn.

0023    00:01:20:20    00:01:22:16
Er kan sprake zijn van arbeidsuitbuiting.

0024    00:01:22:19    00:01:24:20
Iemand kan onder dwang werken
in een bepaalde winkel.

0025    00:01:24:23    00:01:28:21
En je kan denken aan drugshandel
of bijvoorbeeld ondergronds bankieren.

0026    00:01:28:24    00:01:32:11
De Belastingdienst is nu bij u
aan de andere kant aan het kijken.

0027    00:01:32:14    00:01:34:19
Oké, is goed.
-Dan weet u dat.

0028    00:01:38:03    00:01:43:00
In essentie gaat het er natuurlijk om dat
de bovenwereld de onderwereld faciliteert.

0029    00:01:43:03    00:01:47:10
De onderwereld is er bij gebaat om
bijvoorbeeld hun financiële geldstromen...

0030    00:01:47:13    00:01:51:21
ook te gebruiken, want zwartgeld,
daar kan je niet zo heel veel mee.

0031    00:01:51:24    00:01:54:17
En daarvoor heb je de bovenwereld nodig.

0032    00:01:55:14    00:01:59:10
Een melding bij de ondermijningsbrigade
wordt gedaan door een overheidsinstantie...

0033    00:01:59:13    00:02:03:14
zoals de arbeidsinspectie, de Belastingdienst,
de politie, de gemeente.

0034    00:02:03:17    00:02:05:05
Iedereen kan melden eigenlijk.

0035    00:02:05:08    00:02:08:09
Dan zetten wij de melding uit
bij al die overheidsinstanties...

0036    00:02:08:12    00:02:11:18
om te vragen of ze mee willen gaan
met ons op een controleactie.

0037    00:02:11:21    00:02:15:05
Als daar drie of meer overheidsinstanties
zeggen: Ja, we gaan mee.

0038    00:02:15:08    00:02:18:05
Dus bijvoorbeeld de Belastingdienst,
de Douane en de politie...

0039    00:02:18:08    00:02:22:16
dan gaan wij de controleactie plannen
en organiseren en voorbereiden.

0040    00:02:26:01    00:02:30:00
Wij werken mee aan die ondermijningsbrigade
omdat we aan de ene kant partners zijn...

0041    00:02:30:03    00:02:33:13
met onze bevoegdheden
en met onze kennis uit de wijken.

0042    00:02:33:16    00:02:38:11
Aan de andere kant zijn wij ook vaak de
partij die meldingen en signalen inbrengt...

0043    00:02:38:14    00:02:43:03
en dus ook de hulp vraagt van de
ondermijningsbrigade om zaken aan te pakken.

0044    00:02:43:06    00:02:47:07
Het voordeel voor ons is ook dat wij
als politie wel bevoegdheden hebben...

0045    00:02:47:10    00:02:50:08
maar dat die op sommige gebieden
ook beperkt zijn.

0046    00:02:50:11    00:02:54:23
En dat is een beetje het verschil met hoe het
was voordat de ondermijningsbrigade bestond.

0047    00:02:55:01    00:02:56:15
Als wij een signaalmelding hadden...

0048    00:02:56:18    00:02:59:21
moesten we zelf op zoek gaan
naar alle verschillende partners.

0049    00:02:59:24    00:03:01:18
En nu hebben we één loket.

0050    00:03:01:21    00:03:05:16
We kloppen aan bij de ondermijningsbrigade
en die hebben alle contacten...

0051    00:03:05:19    00:03:10:09
en die kunnen veel sneller reageren op de
signalen en meldingen die we binnenkrijgen.

0052    00:03:10:12    00:03:12:24
Die ondermijning is vaak heel geraffineerd.

0053    00:03:13:02    00:03:16:10
Door te gaan controleren
in winkelstraten of op bedrijventerreinen...

0054    00:03:16:13    00:03:18:24
leggen we die malafide bedrijvigheid bloot.

0055    00:03:20:22    00:03:23:13
Het draagt bij aan
dat rechtvaardigheidsgevoel.

0056    00:03:23:16    00:03:26:21
Er zijn ook veel ondernemers die
zich netjes aan de regels houden...

0057    00:03:26:24    00:03:29:14
er zijn veel bewoners
die zich aan de regels houden...

0058    00:03:29:17    00:03:33:16
en op het moment dat we als politie
samen met de ondermijningsbrigade...

0059    00:03:33:19    00:03:37:19
in actie komen, dan zien ze ook:
Eindelijk wordt er iets aan gedaan.

0060    00:03:37:22    00:03:40:24
Veel aanpak van ondermijning
vindt plaats van achter bureaus.

0061    00:03:41:02    00:03:44:09
Er worden veel analyses gemaakt
en strafrechtelijke onderzoeken.

0062    00:03:44:12    00:03:46:00
Dat is niet heel zichtbaar.

0063    00:03:46:03    00:03:49:15
En met de ondermijningsbrigade
zijn wij wekelijks heel zichtbaar...

0064    00:03:49:18    00:03:52:17
in Amsterdam en de Amstellandgemeente.