Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Daarnaast voldoet Nederland tegen georganiseerde misdaad ook aan de andere eisen van de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar Nederland tegen georaniseerde misdaad onderdeel van uitmaakt.