Podcast: De gevaren van ondermijning in het buitengebied

Verhalen uit de praktijk

Fijn wonen, ondernemen en recreëren: dat is het doel van veel mensen in het buitengebied – de landerijen en bossen rond steden en dorpen. De veiligheid van het buitengebied komt onder druk te staan, als criminelen er onopgemerkt hun gang kunnen gaan.

Criminelen proberen afgelegen boerenschuren of leegstaande stallen te huren, om die te gebruiken voor bijvoorbeeld hennepplantages of drugslaboratoriums. In het buitengebied is het soms eenvoudiger om zaken verborgen te houden, of stiekem te doen. Zoals het dumpen van drugsafval op een verlaten landweggetje.

Land- en tuinbouworganisatie ZLTO is een proef gestart om boeren en tuinders bewust te maken van de gevaren van ondermijning in het buitengebied. Verslaggever Ewout de Bruijn sprak erover met vertrouwenspersoon Femke van de Plas van ZLTO en met politieagent Rick Pagie.

Podcast: op pad in het buitengebied

Zie voor meer informatie de website van ZLTO: https://www.veilig-buitengebied.nl/