Grenzen stellen en perspectief bieden: de persoonsgerichte aanpak in Utrecht

Verhalen uit de praktijk

Utrecht heeft relatief veel jongeren die verdacht worden van handel in harddrugs. Er zijn zo’n 50 criminele netwerken actief in de stad. Daarom komt er een nieuw programma: ‘Grenzen stellen, Perspectief bieden’. Waar er voorheen in de persoonsgerichte aanpak (PGA) vooral aandacht was voor de high impact crimes, ligt de focus nu op doorgroeiers en criminele families in de drugscriminaliteit. De afgelopen drie jaar is er in het klein al ervaring opgedaan met de aanpak van nieuwe aanwas onder jongeren middels het interventieteam persoonsgericht aanpak in Utrecht Zuid.

Twee jongeren bij een scooter
Beeld: ©Loes van der Meer

In Utrecht is het aantal drugsgerelateerde delicten de afgelopen jaren flink toegenomen. Kwetsbare jongeren worden steeds vaker geronseld voor een carrière in de drugscriminaliteit. Daarom wordt er met een interventieteam persoonsgerichte aanpak ingezet op de aanpak van criminaliteit onder jongeren. Samengesteld uit medewerkers van Jeugdreclassering, Reclassering, OM, politie, Buurtteam, Jongerenwerk en Raad voor de Kinderbescherming, werken zij samen aan het doorbreken van criminele carrières. Taoufik Ameziane is Expert Persoonsgerichte Aanpak in de wijken Kanaleneiland en Rivierenwijk, en werkt al jaren met deze kwetsbare groep.

Centrum van de drugshandel

 “In mijn aanpak die ik de afgelopen drie jaar al heb toegepast, werk ik intensief samen met de politie om jonge aanwas uit de misdaad te halen. Ik ben transparant, maar ik confronteer ze ook met hun daden. Bijvoorbeeld wat hun gedrag voor consequenties heeft voor hun familie.”

Belangrijke succesfactoren van het werk van Taoufik en andere PGA-experts is dat zij – zoals ze het zelf noemen - outreachend werken: “We komen bij mensen thuis, maar ook in detentie en investeren in een netwerk. Een belangrijke les die we de afgelopen jaren hebben geleerd, is inzetten op motivatie. En als iemand dan bereid is het andere pad te kiezen dan moeten we ook iets te bieden hebben. Denk aan passend werk of opleiding, sport, en een dak boven je hoofd. Dit vraagt maatwerk. Een mooi voorbeeld hiervan is The Colosseum Gym. In Grenzen stellen, Perspectief bieden gaan we meer investeren in dit persoonsgerichte maatwerk.”

Infographic persoonsgerichte aanpak
Beeld: ©Gemeente Utrecht
Taoufik Ameziane
Beeld: ©Taoufik Ameziane

Preventie met gezag

Taoufik: “Op dit moment zitten 150 jongeren in een PGA-traject, maar we weten dat de groep vele malen groter is. Er is een nieuwe impuls nodig en daarom ontwikkelen we vanuit het programma Grenzen stellen, Perspectief bieden” de aanpak op doorgroeiers door. Gezamenlijke focus en regievoering zijn hierbij essentieel. We zijn blij dat we er net weer vier nieuwe PGA-experts bij hebben.” Esther Jongeneel, manager Zorg en Veiligheid van de gemeente Utrecht, bevestigt dit. “Utrecht heeft relatief meer verdachten van drugscriminaliteit in de leeftijdsgroep 18 t/m 24 jaar dan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Drugscriminaliteit veroorzaakt veel andere soorten criminaliteit, zoals geweldsdelicten en witwassen. Op basis van data-analyse focussen we ons op de wijken Kanaleneiland, Rivierenwijk, Overvecht en Vleuten/ De Meern. Voor jongeren is daar de kans groot om geronseld te worden. En daarom versterken we in die wijken de samenwerking met scholen en andere betrokken partijen, zoals reclassering, buurtteams en justitie,” zegt Esther.

Het programma kent ook een preventieve kant. Zo is er een programma waar dit jaar alleen al 400 basisschoolleerlingen weerbaarder worden gemaakt om ze zo voor een carrière in de criminaliteit te behoeden. Al deze voorbeelden zijn de kern van de aanpak in Utrecht: samen met alle betrokken partijen, inclusief de jongere, werken aan een toekomst met perspectief. Met uitgestoken arm de jonge aanwas en doorgroeiers tegemoetkomen, maar waar nodig confronterend optreden. “We vertellen de jongeren waar de grens ligt, maar dat wij altijd bereid zijn om te helpen bij het veranderen van hun leven.”

Gemeente Utrecht logo
Beeld: ©Gemeente Utrecht