Credible messengers bereiken kwetsbare jongeren

Verhalen uit de praktijk

Het Amsterdamse netwerk ADAMAS bestaat uit een veertigtal 'credible messengers': professionals en jongeren die ‘de straat’ kennen en begrijpen, sommigen uit eigen ervaring. Zij nemen hun kennis en kunde – die ze bij ADAMAS hebben verrijkt – mee terug naar hun wijken. Daarmee helpen de professionals de jongeren om hun talenten te ontwikkelen.  

Een grote groep jongeren in Amsterdam is verzeild geraakt in de (drugs)criminaliteit of dreigt erin af te glijden. Ze zijn moeilijk bereikbaar voor maatschappelijk werkers, scholen, politie en andere organisaties. Door slechte ervaringen mijden sommige jongeren de hulpverlening, waardoor ze allerlei kansen op ondersteuning missen.

Tegelijkertijd zijn er Amsterdammers die wél tot deze jongeren weten door te dringen. Door hun achtergrond en charisma lukt het deze credible messengers om contact te leggen met jongeren in de wereld van drugs en criminaliteit. Zij zijn dag en nacht bereikbaar voor de jongeren, in alle wijken van Amsterdam. Om deze credible messengers te ondersteunen met kennis, intervisie en de juiste contacten heeft ADAMAS het informele netwerk credible messengers opgezet. ADAMAS is een co-creatie tussen het Actiecentrum Veiligheid en Zorg en Stichting Your Lab, en tot stand gekomen met support van onder meer de Gemeente Amsterdam en fondsen.

“Credible messengers zijn eigenlijk de lijm tussen de informele en formele hulp. Ze bieden jongeren perspectief en proberen ze in contact te brengen met mensen buiten hun eigen kring”, vertelt Norah van der Meer, projectleider vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland.

Beeld: ©ADAMAS
Marves

Meer dan een luisterend oor

De credible messengers bieden jongeren allereerst een luisterend oor. Maar afhankelijk van de situatie kunnen ze ook doorverwijzen in het netwerk. Bij ADAMAS zijn wetenschappers, psychologen, casusregisseurs en andere professionals aangesloten. Zo creëert ADAMAS een positieve omgeving rondom de jongeren, waarbinnen ze kunnen werken aan een plan voor de toekomst.

Daarvoor is het ontwikkelen van hun talenten belangrijk. Activiteiten als kook- en muziekworkshops, sport en dans helpen de jongeren om zichzelf beter te leren kennen en hun grenzen aan te geven. Zo kwam een getalenteerde tekenaar bijvoorbeeld bij een tattoo-artist terecht. “De jongens en meiden met wie ik werk, denken vaak dat ze niets kunnen. Als je iemand kan laten zien dat hij of zij wel iets kan, met oprechtheid en humor, dan verandert een heel leven”, aldus credible messenger Marves.

Beeld: ©ADAMAS
Saviera

Spiegel van de straat

Credible messengers zijn rolmodellen voor de jongeren. “Als jongeren in de spiegel kijken, zien ze ons en wat er mogelijk is. Dat er kansen zijn, dat je obstakels moet overwinnen en het niet altijd makkelijk gaat. Maar als wij het kunnen, kunnen zij het ook”, legt credible messenger Saviera uit. “We zijn de spiegel van de straat. Wat daar gebeurt, bij de jongens, de meiden, in de criminaliteit, met loverboys, dat is ons ook overkomen.”

Een mooi voorbeeld is een informatieavond van de buurtrechter in Zuidoost, over schulden. Daar konden buurtbewoners met schulden hun vragen en zorgen bespreken met iemand van schuldhulpverlening. Een buurtmoeder pakte haar rol als credible messenger en nam de jongeren hier mee naartoe. In de hoop dat met het oplossen van schulden een andere thuissituatie ontstaat, zodat jongeren minder snel de criminaliteit opzoeken.

Eigen locatie in Noord

Vanaf het voorjaar van 2023 heeft ADAMAS een thuisbasis in de stad.  Samen met jongeren kan hier bijvoorbeeld worden gekookt, gebokst of muziek gemaakt. De locatie staat in Noord en werd op 31 maart geopend door burgemeester Halsema. Zij vertelde in haar speech hoe de credible messengers een belangrijk onderdeel zijn van de aanpak tegen jeugdcriminaliteit. “Dit zijn jongeren die uit de stad komen, zelf de straat heel goed kennen en veel hebben meegemaakt. Ze zijn getraind om terug te gaan naar de straten en de jongeren te helpen die een duwtje nodig hebben."

Wat is er bereikt?

  • ADAMAS is in november 2021 officieel gestart. Inmiddels zijn er meer dan veertig credible messengers en het netwerk groeit met elke nieuwe lichting. 
  • Tientallen jongeren zijn al door credible messengers begeleid of in contact gebracht met professionals die hen verder helpen. 
  • De credible messengers helpen professionals bij casuïstiek.
  • De credible messengers adviseren organisaties over de communicatie met kwetsbare jongeren. Hun adviezen zijn bijvoorbeeld meegenomen in het onderzoek die de politie gebruikt voor gerichte wapencontroles, de ontwikkeling van een VR-tool over wapengeweld.
  • De credible messengers delen hun kennis met professionals via diverse uitwisselingen, ontwikkelingsprogramma’s, netwerkbijeenkomsten en (social) media.
Adamas logo
Beeld: ©Adamas