Onze gezamenlijke aanpak

Nederland heeft een open economie en een uitstekende infrastructuur. Dat is goed voor onze economie. Helaas profiteren criminelen mee. Zo verdienen ze hier miljarden euro’s met de productie en doorvoer van drugs. Dat heeft impact op de veiligheid en leefbaarheid van de hele samenleving. Een groot aantal partijen heeft zich daarom verenigd in een breed offensief. Samen staan we op tegen georganiseerde misdaad.

“Onze opsporingsdiensten en onze recherche horen tot de beste van de wereld. Zij zullen niet rusten totdat criminele netwerken zijn opgerold. De eerste grote slagen zijn toegebracht. Ik kijk met trots, bewondering en dankbaarheid hoe er wordt gewerkt aan onze veiligheid. Laat ik er meteen bij zeggen dat dit allemaal niet genoeg is. De misdaadbestrijders kunnen dit niet alleen. Al die mensen die zich dag in dag uit inzetten voor onze veiligheid, hebben onze steun nodig. Het is aan ons als samenleving om te laten zien dat zij niet alleen staan. Het is nodig dat de omgeving van jongeren onomwonden zegt dat een leven in de misdaad geen optie kan zijn. Het is nodig dat mensen die drugs gebruiken, zich rekenschap gaan geven van de wereld daarachter. Het is nodig dat we elkaar aanspreken op gedrag dat de georganiseerde misdaad aanjaagt, legitimeert en sociaal acceptabel maakt. Kortom: het is nodig dat wij bewust kiezen aan welke kant we staan. En dat we dan de goede kant kiezen.”
 
Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius in de HJ Schoo-lezing, uitgesproken op 12 september 2022.


Nederland heeft een open economie en een uitstekende infrastructuur.

Dat is goed voor onze economie. Helaas profiteren criminelen mee.

Zo verdienen ze hier miljarden euro's met de productie en doorvoer van drugs.

Nederland is een ideaal land voor welke handel dan ook dus de ook drugshandel.

En drugscriminaliteit heeft steeds meer invloed op het dagelijks leven in onze wijken.

Zelden is een burgemeester in Nederland zo ernstig bedreigd. 

De onderwereldoorlog in Nederland verhardt.

We worden beschoten, we worden beschoten! Automatische wapens!

Drugscriminaliteit komt overal in Nederland voor.

In dorpen, steden op het platteland. Dat is niet altijd zichtbaar.

Denk aan een wietplantage in een schuur cocaïne verstopt in de laadruimte van een vrachtwagen of crimineel geld dat is witgewassen door te investeren in een restaurant of buurtwinkel.

Georganiseerde misdaad moeten we ook georganiseerd aanpakken. 

We hebben iedereen hard nodig. 

Politie, Openbaar Ministerie, andere overheidsdiensten, gemeentebesturen, private veiligheidsdiensten, ICT-specialisten, maar ook leraren op school, mensen op de werkvloer en gewone buurtbewoners.

Ik weet dat er ook mensen zijn 

die nu ook weer thuis waarschijnlijk die naar die beelden kijken... 

Het grote verhaal daarachter is dat je ziet dat ondermijnende criminaliteit toeneemt. 

En dat wij daar een antwoord op moeten geven als overheid.

Dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je samenwerkt.

Het is ontzettend belangrijk dat jongeren kansen krijgen.

Vooral kwetsbare jongeren begeleiden we daarom intensief.

We doen er alles aan om ze al vroeg op het rechte pad te houden.

Door ze intensief te begeleiden, ze aan te spreken en door duidelijke grenzen te stellen.

Wat wij best wel regelmatig zien is dat er een soort groepscultuur is bij jongeren waar ze zich met dure jassen kleden en uiterlijk echt wel belangrijk is.

Drugscriminaliteit maakt dit wel heel erg makkelijk. 

En stop dat dan ook nog eens een keer in jongeren die bijvoorbeeld uit een complex gezin komen gescheiden ouders of wat dan de kwetsbare situatie ook mag zijn.

En dan heb je gewoon een hele gevaarlijke cocktail.

Ik zie hier ook alleen maar talentvolle jongeren, maar die soms niet die knop hebben van dat ze aangaan, dat ze het maximale eruit halen.

Laat je nooit in met georganiseerde criminaliteit.
Als je er één keer in zit, dan kom je er nooit meer uit.
Ja, en weet je, politie en Openbaar Ministerie hebben een hele lange adem.
Dus we krijgen je altijd te pakken.
We pakken je verdiende spullen af.
We pakken je geld af.
En uiteindelijk eindig je in de cel.

En het is eigenlijk gewoon continu een soort van wedloop tussen overheid en criminelen.
Wij proberen achter hun methodiek te komen en zij proberen continu te innoveren, zeg maar om ons voor te blijven.

Uiteindelijk mag misdaad niet lonen.
Zo zitten we met z'n allen in de wedstrijd.
Het is voor het Openbaar Ministerie en ook de opsporingsdiensten van groot belang dat we voorkomen dat deze winsten geboekt worden of dat als ze geboekt zijn en we komen er achteraf achter, dat we die afpakken.

We pakken niet alleen crimineel verkregen geld af.
De controles in havens op Schiphol en bij overslagpunten voeren we flink op.
En we maken afspraken met landen waar drugs vandaan komen.
We sporen zware criminelen op en zorgen dat ze hun verdiende straf krijgen.
We onderwerpen ze aan een zeer strikt gevangenisregime.
Waarbij we contact met de buitenwereld vrijwel uitsluiten.
Zo voorkomen we dat ze vanuit de cel hun criminele zaken kunnen voortzetten.

Het is de best bewaakte gevangenis van Nederland.
De Extra Beveiligde Inrichting in Vught. 
Een gevangenis in een gevangenis. 
Met 24 cellen voor de meest vlucht gevaarlijke criminelen van Nederland.
En met bekende bewoners als Ridouan Taghi en Willem Holleeder.
Alle contacten met buiten, met uitzondering van de advocaat wordt opgenomen, wordt mee geluisterd, wordt meegekeken.

De georganiseerde misdaad is niet morgen de wereld uit.
De aanpak vraagt om een lange adem.
Van iedereen die er bij betrokken is.
Samen werken we aan een rechtvaardig Nederland. 
Aantrekkelijk voor eerlijke mensen, niet voor criminelen.

Bestrijding op vele manieren

De bestrijding van georganiseerde misdaad vindt op vele manieren plaats. Door allerlei verschillende partijen. Politie en het Openbaar Ministerie treden hard op tegen zware criminelen. De Douane en Belastingdienst voeren intensieve controles uit in binnen- en buitenland. En onder meer wijkteams en scholen doen er alles aan om kwetsbare jongeren op het rechte pad te houden.

Er gebeurt dus al heel veel. Maar het is niet genoeg. De regering heeft besloten dat de aanpak van georganiseerde misdaad versterkt moet worden. We moeten criminelen een stap voor blijven en maatregelen nemen die op de lange termijn effect hebben. Dit vraagt om vernieuwende samenwerkingen tussen professionals. Maar ook om betrokkenheid van burgers en ondernemers.

Meer over onze aanpak

Georganiseerde criminaliteit moeten we georganiseerd aanpakken. Dat betekent een combinatie van voorkomen, verstoren en doorbreken, bestraffen en beschermen.

Vizier op georganiseerde misdaad 2022
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

In Vizier op georganiseerde misdaad komen deskundigen van binnen en buiten de overheid aan het woord: hoe zien zij de aanpak van georganiseerde criminaliteit tot zover, welke duiding geven ze daaraan en welke elementen zijn voor hen belangrijk om op door te pakken, vooruitblikkend op de komende periode. Lees hier Vizier op georganiseerde misdaad.

Voorkomen

Voorkomen

Samen met wijkagenten, jeugdwerkers, gemeenteambtenaren en leraren proberen we te voorkomen dat jongeren het criminele circuit worden ingezogen.

Doorbreken

Verstoren en doorbreken

We verstoren en doorbreken op allerlei manieren criminele netwerken en hun verdienmodellen. Dat doen we bijvoorbeeld via beslagleggingen, controles en toezicht.

Bestraffen

Bestraffen

We proberen zware criminelen op te sporen en streng te bestraffen. In de gevangenis zorgen we voor minimaal contact met anderen en de buitenwereld, om criminele banden door te snijden.

Beschermen

Beschermen

We bieden politiemensen, officieren van justitie, burgemeesters, journalisten en anderen die risico’s lopen met hun bijdrage aan de rechtsstaat de bescherming die ze nodig hebben. 

Lees de verhalen uit de praktijk.

Lees wat je zelf kunt doen.