Witwascijfers

Het Jaaroverzicht criminele geldstromen 2022 van het OM toont dat het aantal witwasonderzoeken dat bij het OM wordt aangeleverd de afgelopen jaren toeneemt.  Daarmee ziet men resultaat van jarenlange gezamenlijke inspanningen en meer capaciteit voor de aanpak van witwassen. Het is ook een resultaat van meer inzet op landelijk beleid, kennisontwikkeling, intensievere samenwerking met de politie en de bijzondere opsporingsdiensten én de diverse samenwerkingsverbanden op het thema witwassen. Bij elkaar leidde dat in 2022 tot 4.351 witwaszaken. De instroom van het aantal witwaszaken in 2022 laat een daling zien ten opzichte van 2021. De oorzaak van deze daling kan het OM nog niet goed duiden. Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat het aantal zaken in 2021 exceptioneel hoog was in de naweeën van corona.

Bron: www.om.nl/documenten/jaarverslagen/om/map/2019-en verder/jaaroverzichtcriminele-geldstromen-2022

Stapel papieren