Beslaglegging crimineel vermogen

In 2022 is er ruim 246 miljoen euro aan beslag gelegd. Dat lijkt op het oog lager dan voorgaande jaren. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit jaar gerapporteerd wordt op een smallere basis. Door de overgang naar een nieuw registratiesysteem is er, om dubbeltellingen te voorkomen, op een sobere manier geregistreerd. Het OM heeft het beeld dat de resultaten van beslaglegging niet uit de pas zouden lopen met voorgaande jaren indien in 2022 op dezelfde wijze als voorgaande jaren zou zijn geregistreerd.

Alleen de beslagcijfers geven geen volledig beeld van het werkelijk afgepakte vermogen. Het beslagcijfer dat in het jaarbericht van het OM is opgenomen is in feite een momentopname en groeit in de loop van de tijd nog aan (het na-ijleffect). De weergegeven bedragen zijn door het OM geregistreerd zonder verwerking van het na-ijleffect.

Een grote uitdaging bij de beslaglegging van crimineel vermogen blijft dat, terwijl er goed zicht is op de criminele geldstromen, een groot deel van het geld niet in ons land witgewassen wordt. Geld wordt via crimineel betalingsverkeer in het buitenland ondergebracht en daar uitgegeven, geïnvesteerd in vastgoed of op andere wijze witgewassen. Daarom moeten we intensief blijven samenwerken met andere landen.

Zeilboot
Beeld: ©Loes Spruijt - van der Meer

Beslaglegging crimineel vermogen

Beslaglegging crimineel vermogen
JaartalGerealiseerde waarde (in € mln)
2018401
2019258
2020303
2021368
2022246
Brontabel als csv (93 bytes)